Waarom kiezen voor hulp?

“Ik zit vast” is een goede omschrijving van het gevoel dat aangeeft dat er iets moet gebeuren. Er kunnen allerlei redenen voor zijn. Misschien kamp je met gebrek aan zelfvertrouwen of zelfwaardering. Gevoelens van schuld of schaamte. Problemen met je partner of kinderen of problemen op je werk. Misschien ervaar je chronische vermoeidheid, depressie, verlies en rouw, angst, of boosheid. Of er zijn gevoelens van leegte of angst rond de betekenis van je leven en je bestaan. Het kan ook zijn dat je je best redelijk voelt, maar dat je niettemin een voortdurend gevoel van ontevredenheid met je leven ervaart.

Burn-out en depressie
Burn-out en depressie komen in onze maatschappij steeds vaker voor. We leven in een tijd waarin veranderingen steeds sneller gaan. Het gevoel ‘thuis’ te zijn, erbij te horen is steeds minder vanzelfsprekend geworden. Er worden alsmaar hogere eisen aan ons gesteld, door anderen en door onszelf. Thuis en op het werk moeten we multi-tasken en door sociale media staan we 24 uur per dag ‘aan’. Veranderingen gaan razendsnel en er wordt een hoog aanpassingsvermogen van ons gevraagd. We kunnen dan ervaren dat de vertrouwde manieren waarop we altijd met de uitdagingen in ons leven zijn omgegaan niet langer behulpzaam zijn, of zelfs tegen ons gaan werken. Uiteindelijk kunnen we het niet meer bolwerken. Burn-out en depressie worden vaak gevoeld als persoonlijk falen. Het zijn echter niet meer dan symptomen die er op wijzen dat onze oude reactiepatronen ons niet meer passen, en er iets moet veranderen. We hebben behoefte aan een nieuwe ‘levensjas’. Core Process kan je helpen je burn-out niet langer te ervaren als een eindstation, maar te gebruiken als eerste stap op een nieuwe levensweg.

< Naar vorige pagina