De effectiviteit van psychotherapie ligt al jaren onder een vergrootglas. De meeste psychotherapeutische modaliteiten erkennen tegenwoordig dat ‘praten’ en ‘interpreteren’ niet voldoende zijn om tot verandering te leiden. Cognitief inzicht is belangrijk, maar wanneer verandering beperkt blijft tot het cognitieve niveau is ze vaak niet blijvend.

Core Process psychotherapie (CPP) is een ervaringsgerichte vorm van therapie, waarbij de momentele ervaring in het lichaam centraal staat. Mindfulness vormt hiervoor de basis. CPP richt zich op de effecten van shock en trauma en regulering van traumatische activering van het lichaam in het huidige moment. Het omvat gespecialiseerde kennis en aandacht voor pre-verbaal trauma (waaronder de pre- en perinatale periode). Uniek aan Core Process is tevens dat existentiële en spirituele aspecten worden erkend en meegenomen.

CPP baseert zich op psychodynamische en object-relatie theorieën en inzichten vanuit de lichaamsgerichte traumatherapie. Het heeft technische verwantschap met Focusing (Gendlin), Somatic Experiencing (Levine), Hakomi (Kurz) en Sensorimotor psychotherapy (Ogden).

 

Status van Core Process psychotherapie in Nederland

‘Core Process psychotherapy’ is ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk waar het een volledig professioneel erkende stroming binnen de psychotherapie is. In het Verenigd Koninkrijk ben ik in de post-master fase werkend richting accreditatie en lidmaatschap van het UKCP (United Kingdom Council for Psychotherapy). In Nederland sta ik als ‘psychosociaal therapeut’ geregistreerd bij de beroepsvereniging NVPA.

Meer weten? > ‘CPP in Nederland’.

 

Cliënten kunnen bij mij terecht voor de volgende klachten:

 • stemmingsklachten
 • angstklachten
 • burn-out
 • complexe rouw en verwerkingsproblemen (denk ook aan chronische ziekte, echtscheiding of verlies van werk)
 • overmatige stress en traumatische stress
 • overmatige prikkelbaarheid (‘hoogsensitiviteit’)
 • PTSS (m.n. wanneer conventionele behandeling met EMDR niet effectief is of stagneert)
 • bij combinatie van psychologische en psychosomatische klachten/SOLK
 • problemen met relaties en/of intimiteit
 • gevoelens van leegte en zinverlies

.. maar ook wanneer in de anamnese sprake is van

 • mogelijk shock of trauma in de pre- en perinatale tijd. Denk aan voormalige couveusekinderen en invasieve medische ingrepen rondom de geboorte
 • fysiek trauma, invasieve medische ingrepen of traumatische verlieservaringen in de kindertijd
 • het hebben doorgemaakt van een traumatische bevalling (als barende of als partner)

 

In Nederland is de status van BIG-geregistreerd psychotherapeut op mij niet van toepassing en maak ik geen deel uit van de GGZ. Om die reden diagnosticeer ik niet en begeleid ik geen cliënten die:

 • gediagnosticeerd zijn met ernstige of meervoudige persoonlijkheidsstoornissen
 • gediagnosticeerd zijn met een psychotische stoornis
 • gediagnosticeerd zijn met bipolaire stoornis
 • momenteel suïcidaal zijn
 • momenteel verslaafd zijn aan middelen
 • langdurige psychiatrische behandelrelaties hebben of hebben gehad
 • een complex medicamenteus behandeltraject volgen voor hun psychische situatie

 

Procedure

Het traject van begeleiding start met een intakegesprek aan de hand waarvan cliënt en therapeut in samenspraak bepalen of er voldoende grond is voor een vruchtbare therapeutische relatie.

 

Vergoeding zorgverzekeraar

De zorgverzekeraar vergoedt mijn zorg als alternatieve (psychosociale) zorg.